Cederroth first aid kit

Cederroth första hjälpen-kit innehåller nödvändiga förband och förnödenheter för omedelbar första hjälp. Med detta kit är du redo att hantera mindre skador och incidenter när de inträffar.