Caparica Invest AB

Caparica Invest AB är ett investeringsföretag med olika intressen. Företaget strävar efter att skapa långsiktig tillväxt och värde.